บริษัท เกษตรร่วมพัฒนา จำกัด เป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (ระยะที่ 1) ตามประกาศฯ ร่วมกับบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด , บริษัท 45 เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท 24 บี จำกัด สำหรับหน่วยราชการ ตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

1. ตำบลกุยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง ง จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์

3. ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

5.ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

6.ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

7.ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

และหน่วยงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามพื้นที่ ดังนี้

1. ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2.ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 โครงการ

3.ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

4. ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี