เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำ ข้าราชการ และเกษตรกร ชาวสวน จังหวัดปราจีนบุรี และ บริษัท เกษตรร่วมพัฒนา จำกัด โดยนายเดชชนะ สมคิด ประธานกรรมการบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ผลไม้ของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน ส้มโอ ลองกอง มังคุด และ หน่อไม้ไผ่ตง ณ ห้องรับรอง พร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย